Kick-off 2003

Grillmeister Leif med kontrollant Yngve

Stämningen redan i topp

 

 

 

Frågetävlingen verkar vara komplicerad

 

Lekledarna in aktion

 

 

 

 

Hur fixar vi till det här?

 

 

Hur fixar vi till det här?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjönsång i den högre skolan

 

 

 

Våra skickliga kockar och styckare

 

 

Vad gör man inte för gemenskapen…………

 

 

De sista tappra