Regler

 

Så här spelar vi Boule i Ålabodarna:

(fritt efter Svenska Bouleförbundets regler)

 

Spelordning

Spelet börjar med att man lottar om vem som skall kasta målkulan (lillen). Valfri spelare i det lag som vann lotten ritar en ring i gruset på banan och kastar ut lillen. För att vara godkänd måste lillen hamna mellan sex och tio meter från ringens främsta punkt och minst 20 cm från sarg, annars måste lillen kastas om. Efter tre icke godkända försök går turen över till motståndarlaget, som också har tre försök på sig, sedan går turen tillbaka osv. Det är dock alltid det lag som vann lotten/tog poäng i föregående omgång som spelar ut det första klotet.

 

Spelomgången spelas från den uppritade ringen och det är alltid det lag som inte är närmast lillen som spelar ut nästa klot. I vilken ordning man spelar kloten inom det egna laget avgör laget själv. Hur kloten kastas är valfritt; de enda reglerna är att båda fötterna ska vara innanför ringen och vidröra marken samt att handflatan skall vara nedåt när man kastar klotet. När alla spelare spelat sina klot är omgången slut och poängen räknas samman. Poäng ges för de klot det ena laget placerat närmare lillen än motståndarlagets bäst placerade klot (ett poäng per klot). Det lag som får poäng i en omgång gör en ny ring och kastar ut lillen igen. Först till tretton poäng vinner setet. I Ålabodarna spelas en match i bäst av tre set.

 

Om två klot, ett från vardera laget, befinner sig på samma avstånd från lillen eller vidrör den när omgången är slut är omgången oavgjord och lillen spelas ut av det lag som vann föregående omgång.

 

Ett spelklot är dött, dvs ej giltigt i spelet, om det vidrör sargen och lyfts då omedelbart av banan. Om lillens läge ändras under spelets gång fortsätter spelet vid detta nya läge (även om lillen befinner sig mindre än 20 cm från sarg).

 

Några enkla förhållningsregler

 

*      Under tiden som en spelare kastar sitt klot vistas övriga spelare utanför banan. Åskådare får ej beträda banan under match.

 

*      Vid mätning för att avgöra vilket klot som är närmast lillen utförs mätningen av den som kastat sista klotet eller av medspelare till denna. Motståndarlaget har rätt att därefter mäta.

 

*      Lagen kan gemensamt (alla spelare skall vara överens) vid spelets start utse en domare. Domarens mätning och poängräkning gäller.

 

*      Ett kastat klot får inte kastas om. Ingen får i försökssyfte kasta sitt klot i spelet.

 

*      Spelade klot får plockas upp först när omgången är avslutad.

 

*      Det är förbjudet att ta bort, flytta, trampa på eller sopa bort eventuella hinder som finns på banan.

 

*      Sopning e dyl av banan sker efter överenskommelse mellan lagen.

 

*      Kloten skall vara av metall, lillen skall vara av trä (valfri färg).