Taktik

 

Taktik innebär att man tänker boule samtidigt som man spelar det. Man bör anpassa taktiken efter motståndarnas spelstyrka, men beakta en ännu viktigare princip och det är att du bör anpassa ditt spel efter det egna lagets styrka. Här följer några tips till alla boulespelare:


1. ”Ett klot framför är guld värt” ( på franska: ”boule devant eller boule d'argent”).
Ett klot som ligger framför lillen kan nämligen bara bli bättre, medan ett klot
som ligger bakom lillen bara kan bli sämre. Ett klot framför lillen kan bli inknuffat
vid läggning. Vid skytte kan ett klot framför lillen flyttas och därigenom ändra hela
spelsituationen.

2. En spelsituation som ofta drabbar boulespelaren är huruvida man ska skjuta eller lägga. Är du tveksam om du kommer att kunna lägga bättre än motståndarklotet, ska det skjutas bort. Har man endast ett klot kvar i handen och två i spelet, medan motståndarna står med tre klot kvar, bör man lägga sitt sista klot. En annan situation beror på hur många klot som finns på banan och hur de ligger i förhållande till varandra. Man måste alltid ta med i beräkningen att om ett klot ligger nära lillen så kan den förflytta sig i någon riktning.

3. En god regel är att aldrig skjuta sista klotet. Man bör analysera situationen innan
man bestämmer sig för vad man ska göra. Ett misstag går endast att reparera i början av en omgång, aldrig vid sista kastet.

4. Mellan två bra skyttar är det bästa att lägga, så nära framför motståndarens klot som
möjligt, för att få det svårskjutet. Försöker motståndaren skjuta är chansen ganska stor att ens klot stannar kvar i spelet medan det knuffar bort det klot som ligger strax bakom. Förmodligen får man motståndaren att lägga i detta läge och därmed minimerar man hans poäng i omgången.

5. Boulespelaren måste såsom schackspelaren kunna tänka ut vilka konsekvenser ett visst agerande får. Man kan säga att den som inte vågar ta chanser inte vinner många matcher. Hur pass stora chanser man ska ta beror naturligtvis på hur stora riskerna är att det går åt skogen. Det är alltid lättare i början av en match, eller om man leder stort, att ta större chanser än om man ligger under med 1-12.

6. Lillen kan man försöka flytta, t ex när man har en massa klot bakom lillen, medan motståndarna har alla sina framför. Lyckas man då flytta lillen kan det medföra många poäng. Går lillen   ”död”, dvs utanför spelbegränsningarna, får man endast poäng när det ena laget har klot kvar på handen. I annat fall då båda lagen har klot kvar, anses omgången vara oavgjord; 0-0.

7. Avslutningsvis kan man säga att man bör anpassa sig efter sin egen förmåga.
Man bör ha harmoni i laget, dvs vara överens om viktiga beslut och ge varandra förtroende. Till sist måste man kunna koncentrera sig noga men samtidigt kunna växla mellan avslappning och maximal skärpa.