Teknik

 

När du börjar spela boule (pétanque) ska du tänka på att stå stadigt med bägge fötterna i utkastringen. Du bör antingen stå parallellt eller med den ena foten något framför den andra. Stadigheten ger dig den balans som du behöver för att lära dig den rätta tekniken.

Som nybörjare bör du tänka på klotets storlek. Du ska hålla bouleklotet så att det passar in i din kupade hand, utan att greppet känns krampaktigt eller att klotet försvinner i handen. Börja med att lägga klotet i handen och håll om det försiktigt. Föreställ dig att du håller om ett ägg varsamt. Därefter vänder du handen nedåt och låter klotets tyngdpunkt vila på dina fingrar. Känslan av att du håller i ett ägg ska finnas kvar.

Konsekvensen av att du håller klotet på detta sätt, blir att du lättare får underskruv på dina kast. När du nästa gång står vid utkastringen är det bara att kasta iväg klotet men sträva efter att få så rak pendel som möjligt. Den raka pendlingen medför att klotet går lättare rakt fram. Observera att vid utkastet ska fingrarna vara riktade framåt.

Underskruven i boule är viktig. Den medför att klotet lättare stannar och inte påverkas så mycket av underlaget. Klot med underskruv klarar bättre av stenar på banan, medan ett helt oskruvat klot far lite hur som helst. Underskruven blir till genom att man med en mjuk och böjlig handled kastar klotet, samtidigt som man med fingertopparna sätter skruv på det vid ögonblicket då det lämnar handen.

Vid läggning, dvs när du försöker komma så nära lillen som möjligt, kan du välja mellan att sitta på huk eller att stå upp. De flesta elitspelare sitter ner och lägger, men långt ifrån alla. En av fördelarna med att sitta ner, är att man lättare ser banans lutning och därigenom kan se hur man ska kasta klotet.

Om du lägger med en låg båge och nedslagsplatsen är ganska nära ringen, bör du i de flesta fall sitta på huk när du lägger. Har du en hög båge på kastet och landar i närheten av lillen, faller det sig mer naturligt att stå upp. När du kastar på långa avstånd bör du oftast stå upp för att komma fram med dina klot.

Vid skytte, dvs när man ska skjuta bort ett motståndarklot, vinner du på att stå upp. Armens pendel förbättras vid stående och du får den naturliga båge som är nödvändig för att ditt klot ska landa på motståndarklotet. Skytten strävar efter att få en ”carreau”, dvs ens eget klot byter plats med motståndarklotet.