Ålabodarnas Boule Klubb

 

Välkomna till hemsidan för Ålabodarnas Boule Klubb.
 
Här kommer att presenteras resultat, festreportage, kuriosa, bilder, osv. Alla bidrag mottages med tacksamhet

 

MatakiBoule

Boule Information

*  Historik

*  Regler

*  Utrustning

*  Teknik

*  Taktik

*  Internationella spelregler för Pétanque

 

Mästare

*  2002 års Bouleturnering

Rikard & Per

*  2003 års Bouleturnering

Inge & Anki

*  2004 års Bouleturnering

Leif & Ulrika

*  2005 års Bouleturnering

Per & Sanne

*  2006 års Bouleturnering

Inge & Anki

*  2007 års Bouleturnering

Vinden

*  2008 års Bouleturnering

Lars & Ulrike

*  2009 års Bouleturnering

Bengt & Ing-Mari

*  2010 års Bouleturnering

Inge & Anki

*  2011 års Bouleturnering

Per & Sanne

*  2012 års Bouleturnering

Bengt & Ing-Mari

*  2013 års Bouleturnering

Anki & Lennart

*  2014 års Bouleturnering

Ulrike & Lars

*  2015 års Bouleturnering

Ulrike & Lars

*  2016 års Bouleturnering

Ulrike & Lars

 

 

Om ni ser något som inte stämmer hör av er till Anders Nessmar (anders.nessmar@icloud.com)